Đây là một trang lưu trữ. Thông tin có thể đã lỗi thời, nhưng tôi đã để nó ở đây trong trường hợp bạn thấy nó hữu ích cho một cái gì đó.

ứng dụng kiếm tiền trên điện thoại Betsafe Poker hoàn lại tiền

Betsafe Poker hoàn lại tiền

LÊN ĐẾN 40% hoàn lại tiền

+ 200% LÊN ĐẾN Phần thưởng $ 2.000

Nhận hoàn tiền tại Betsafe Poker.

 1. Đăng ký Betsafe thông qua Liên kết này hoặc bất kỳ liên kết nào đến BetSafe trên trang web này.
 2. Nhập mã khuyến mãi BetSafe Pokerbank Khi đăng ký một tài khoản.

Mã quảng cáo Betsafe

Bạn vẫn nên nhận được BetSafe Fashback ngay cả khi bạn không nhập Mã quảng cáo Betsafe, nhưng không có hại gì khi vào Pokerbank Mã khuyến mãi khi được nhắc. Cẩn tắc vô ưu.

Cũng không cần phải xóa hoặc xóa bất kỳ cookie nào trước khi đăng ký Betsafe để nhận tiền hoàn lại.

Betsafe Thông tin hoàn lại tiền.

Betsafe Poker cung cấp tiền hoàn lại 8% đến 40% tùy thuộc vào số lượng điểm người chơi bạn thu thập trong một tháng theo lịch. Đây là khoản giảm giá cào cao nhất có thể tại Betsafe (nó bằng với Tháp poker giá trị thỏa thuận).

 • Hoàn lại tiền: 8% đến 40%.
 • Thanh toán: Hàng tháng.
 • Thưởng: 200% lên đến 2.000 đô la
 • Betsafe Poker đánh giá.

Đăng ký hoàn lại tiền tại Betsafe Poker

Ghi chú: Hoàn tiền cũng giống như giá trị. Betsafe chỉ đề cập đến thỏa thuận giá trị của họ là "hoàn lại tiền".

Betsafe Poker Tỷ lệ hoàn lại tiền.

Bạn kiếm được 5 điểm cho mỗi $ 1 được trả bằng cào (đại khái).

8% - 12% hoàn lại tiền.
 • Kiếm được từ 0 - 999 điểm người chơi.
 • Cào từ $ 0 đến $ 200 một tháng.
 • Tỷ lệ phần trăm thay đổi từ 8% đến 12% dựa trên số điểm bạn thu thập.
 • ví dụ. Nếu bạn kiếm được 650 điểm trong một tháng, bạn sẽ kiếm được tiền hoàn lại ở mức 10,6%.

Phần lớn những người chơi bình thường lên tới 50 đô la cổ phần sẽ kiếm được hoàn lại tiền trong các mức giá này. Thật khó khăn khi vượt lên trên khung này trừ khi bạn đang đa nhóm 4 bảng ở mức $ 50NL trong khoảng 12 giờ một tuần.

12% - 16% tiền hoàn lại.
 • Kiếm được từ 1.000 - 2.999 điểm người chơi.
 • Rake từ $ 200 đến $ 600 một tháng.
 • Tỷ lệ phần trăm thay đổi từ 12% đến 16% dựa trên số điểm bạn thu thập.
 • ví dụ. Nếu bạn kiếm được 1800 điểm trong một tháng, bạn sẽ kiếm được tiền hoàn lại ở mức 13,6%.

Người chơi thường xuyên và bán thường xuyên giữa các cổ phần $ 50NL và $ 200N sẽ đạt được khung này (đa bảng 3 hoặc 4 bảng trong khoảng 10 giờ một tuần).

Máy xay nặng $ 50NL và người chơi cổ phần 400nl rất bình thường cũng có khả năng rơi vào khung hoàn tiền betsafe này.

16% - 20% tiền hoàn lại.
 • Kiếm được từ 3.000 - 6.000 điểm người chơi. (Hơn 6.000 đảm bảo tối đa 20%).
 • Rake từ $ 600 đến $ 1,200 một tháng.
 • Tỷ lệ phần trăm thay đổi từ 16% đến 20% dựa trên số điểm bạn thu thập.
 • ví dụ. Nếu bạn kiếm được 4.250 điểm trong một tháng, bạn sẽ kiếm được tiền hoàn lại ở mức 17,7%.

Người chơi rơi vào khung này sẽ là chính quy ở 400nl trở lên. Người chơi thường xuyên (hơn 10 giờ một tuần, 4 bảng) ở mức 200NL cũng sẽ kiếm được hơn 16% hoàn lại tiền.

Nếu bạn đang kiếm được hơn 6.000 điểm, bạn sẽ ở mức 20%. Nếu bạn tiếp tục chơi ở cấp độ này, bạn sẽ đủ điều kiện để kiếm được từ 30% đến 40% trong vòng 12 tháng (có thể sớm hơn).

30% - 40% tiền hoàn lại.
 • Kiếm 72.000 điểm người chơi trong vòng 12 tháng để đạt đến mức này.
 • Kiếm từ 6.000 - 20.000 một tháng cho phạm vi từ 30% đến 40%.
 • Rake từ 1.200 đến 4.000 đô la một tháng.
 • ví dụ. Nếu bạn kiếm được 14.500 điểm ở cấp độ này, bạn sẽ kiếm được tiền hoàn lại ở mức 36%.

Bạn cần kiếm được ít nhất 6.000 điểm mỗi tháng (ít nhất) để đạt mức hoàn lại tiền betsafe này. Điều này sẽ dễ dàng nhất có thể đạt được bởi những người chơi $ 400NL rất thường xuyên trở lên (4 bảng, 12 giờ một tuần).

Ngay khi bạn tích lũy được 72.000 điểm, bạn sẽ ngay lập tức bắt đầu kiếm được từ 30% đến 40% hoàn lại tiền. Bạn không cần phải đợi cả năm để đạt đến cấp độ này.

Ghi chú: Tỷ lệ hoàn trả hoàn toàn giống như tỷ lệ trở lại giá trị tại Tháp Poker.

Betsafe Poker Points Bàn.

Bảng sau đây nêu bật số lượng điểm người chơi bạn có thể kiếm được khi Betsafe tùy thuộc vào số lượng cào được lấy từ mỗi nồi bạn chơi.

Biểu đồ điểm Poker Betsafe.
Cào Điểm
<$ 0,10 0
$ 0,10 - $ 0,19 0,1
$ 0,20 - $ 0,29 0,2
$ 0,30 - $ 0,39 0,3
$ 0,40 - $ 0,49 0,4
$ 0,50 - $ 0,59 0,5
$ 0,60 - $ 0,69 0,6
$ 0,70 - $ 0,79 0,7
$ 0,80 - $ 0,89 0,8
$ 0,90 - $ 0,99 0,9
$ 1,00 - $ 1,09 1.0
$ 1,10 - $ 1,19 1.1
$ 1,20 - $ 1,29 1.2
$ 1,30 - $ 1,39 1.3
$ 1,40 - $ 1,49 1.4
$ 1,50 - $ 1,59 1.5
$ 1,60 - $ 1,69 1.6
$ 1,70 - $ 1,79 1.7
$ 1,80 - $ 1,89 1.8
$ 1,90 - $ 1,99 1.9
$ 2,00 - $ 2,09 2.0
$ 2,10 - $ 2,19 2.1
$ 2,20 - $ 2,29 2.2
$ 2,30 - $ 2,39 2.3
$ 2,40 - $ 2,49 2.4
$ 2,50 - $ 2,59 2.5
$ 2,60 - $ 2,69 2.6
$ 2,70 - $ 2,79 2.7
$ 2,80 - $ 2,89 2.8
$ 2,90 - $ 2,99 2.9
$ 3,00 3.0
  
$ 1 trong phí giải đấu. 5.0

Tất cả người chơi tại bàn đều kiếm được cùng một lượng điểm cho tổng số tiền được craM trong mỗi bàn tay, miễn là mỗi người chơi đã đóng góp một cái gì đó cho nồi.

Bạn có thể tìm hiểu số tiền hoàn lại mà bạn có thể mong đợi để kiếm được tại BetSafe bằng cách nhập số điểm người chơi bạn ước tính rằng bạn sẽ có thể thu thập trong máy tính hoàn lại tiền trên Trang web Betsafe. Máy tính BetSafe Fashback cũng sẽ có thể ước tính số tiền bạn sẽ nhận được trở lại tài khoản của mình mỗi tháng.

Đăng ký hoàn lại tiền tại Betsafe Poker

Betsafe poker đánh giá hoàn lại tiền.

Các Betsafe Poker hoàn lại tiền Thỏa thuận cũng giống như thỏa thuận giá trị tại Tháp Poker. Tỷ lệ hoàn toàn giống nhau, chỉ là Betsafe đã quyết định gọi tiền giảm giá "hoàn lại tiền" và toàn bộ chương trình VIP "Tiền mặt là vua".

Nhìn thấy số lượng cào bạn nhận được trở lại tài khoản của mình là giống nhau ở cả Betsafe và Tower, Căn phòng bạn quyết định chơi chỉ đơn giản là một vấn đề ưu tiên. Cả hai đều là những công ty rất có uy tín, vì vậy hãy đi cho bất kỳ ai bạn thích nhất. (Hoặc bạn có thể phát điên và có cả hai, tùy thuộc vào bạn).

Tôi có xu hướng tự mình đi đến Tháp vì họ có thêm một vài tự do với phần thưởng của họ, nhưng đó là tất cả những gì trong đó thực sự.

Thay vào đó, bạn có nên nhận tiền hoàn lại tiền Betsafe hay chọn một thỏa thuận Rakeback không?

Như với tất cả các giao dịch giá trị và hoàn lại tiền, hầu hết người chơi cổ phần thấp hơn ($ 200NL trở xuống) sẽ tốt hơn khi gắn bó với Rakeback tiêu chuẩn, vì nhiều tiền nhất bạn sẽ quay lại sẽ lên tới 20% với hoàn lại tiền.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thử một làn da Ongame, thỏa thuận hoàn lại lại làm cho nó ngọt ngào hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu bạn là một máy xay thường xuyên tại các cổ phần $ 400NL (hoặc chơi nhiều $ 200NL), bạn cũng có thể thấy mình trong khung 30% đến 40% sau vài tháng chơi, điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được số tiền tương tự hoặc trở lại nhiều tiền từ Betsafe Fashback so với bạn từ một tiêu chuẩn 27% hoặc 30% tiêu chuẩn Rakeback thỏa thuận.

Đăng ký hoàn lại tiền tại Betsafe Poker

Bất kỳ câu hỏi về Betsafe Poker Backback?

Không hoàn toàn rõ ràng về thỏa thuận hoàn tiền Betsafe hoặc các giao dịch giá trị nói chung? Chỉ cần gửi email cho tôi tại Greg [at] thepokerbank [dot] com Và tôi sẽ giúp bạn ra ngoài.

Quay lại Giá trị poker trang.