game miễn phí Giải đấu Texas nắm giữ chiến lược

Qua

Chiến lược giải đấu

Sau đây là danh sách Giải đấu Texas nắm giữ chiến lược Các bài viết cho các trò chơi giải đấu đa bàn (MTT) cũng như các trò chơi giải đấu đơn (STT) nhỏ hơn.

Thepokerbank là một trang web chiến lược trò chơi chung và tiền mặt hơn bất cứ điều gì, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ bao gồm một số chiến lược giải đấu cơ bản cho tất cả các bạn quan tâm đến việc chơi MTT và STT (Ngồi và đi các giải đấu).

Giải đấu Texas giữ các bài viết chiến lược.

Tiêu đề Mức độ Loại Tính thiết thực
Chiến lược MTT cơ bản Người bắt đầu Giải đấu 7/10
Chiến lược SNG cơ bản Người bắt đầu Giải đấu 7/10
ROI poker Người bắt đầu Giải đấu 4/10
Chiến lược giải đấu Turbo Trung gian Giải đấu 6/10
Mô hình chip độc lập là gì? Chuyên gia Giải đấu 8/10
Sử dụng mô hình chip độc lập Chuyên gia Giải đấu 8/10
(Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp)

Phần chiến lược giải đấu nổi bật.

Bài viết chiến lược giải đấu quan trọng.

Các bài báo mô hình chip độc lập (ICM) tiến bộ hơn so với các bài viết chiến lược giải đấu khác trên trang web này, nhưng theo tôi, họ giữ giá trị cao nhất cho những người khao khát trở thành người chơi giải đấu rất thành công.

Các ICM là gì? bài báo giải thích tất cả về ICM là gì và Sử dụng ICM Bài viết cho bạn biết cách sử dụng nó. Những bài viết này về cơ bản làm nổi bật các toán học đằng sau việc gọi tất cả trong hay để gấp và lưu chip của bạn trong giai đoạn cuối của các giải đấu.

Các bài viết chiến lược giải đấu hữu ích khác.

Các SNG cơ bảnMTT cơ bản Các bài viết chiến lược là phổ biến trong số những người chơi mới đang tìm cách bắt đầu với một số chiến lược cơ bản để chơi các biến thể cụ thể này của NL Hold'em. Ngay cả khi bạn là một người chơi trò chơi tiền mặt có kinh nghiệm, tôi vẫn khuyên bạn nên bắt đầu với các bài viết này.

Nếu bạn đang thực hiện quá trình chuyển đổi từ các trò chơi tiền mặt, bạn phải khiêm tốn và sẵn sàng tìm hiểu những điều cơ bản của chiến lược giải đấu, vì các cấu trúc trò chơi khác nhau có nghĩa là chiến lược bạn cần sử dụng để có thể giành được tiền khác với bạn có thể nghĩ.

Đây là một phần chiến lược nhỏ khác, nhưng như tôi đã đề cập trước đó, tôi chủ yếu là một người chơi trò chơi tiền mặt, vì vậy tôi có xu hướng viết thêm chiến lược cho hình thức đặc biệt của Texas Hold'em. Nếu bạn sau chiến lược giải đấu nhiều hơn, tôi khuyên bạn nên kiểm tra Ngồi và đi hành tinh. Đó là nguồn lực tốt nhất ngoài kia cho chiến lược MTT và SNG.

Quay trở lại với điều tuyệt vời Chiến lược Texas Hold'em.

Bình luận

Sẵn sàng chơi?

Ảnh chụp màn hình máy tính để bàn SWC

SWC poker là phòng yêu thích của tôi để chơi. Nó có những người chơi tồi tệ nhất bạn có thể tìm thấy trực tuyến ngay bây giờ.
Bạn cần phải có được một số Bitcoin Để chơi ở đây, nhưng nó đáng giá.

Chấp nhận người chơi từ: Brazil Đúng