kết quả xổ số kiến thiết miền nam hôm nay Chiến lược Tướng Texas giữ

Qua

Chiến lược chung

Dưới đây là một bảng của các bài viết chiến lược trong phần "Chiến lược chung".

Các Chiến lược Tướng Texas giữ Phần là thoải mái lớn nhất trên trang web và chứa một số bài viết tiện ích cao. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm Cần thiết chiến lược, tôi sẽ khuyên bạn nên kiểm tra Chiến lược cơ bản Phần đầu tiên.

Thật khó để mô tả bản chất của các bài viết này ngoài thực tế là họ thảo luận về các khái niệm và tình huống chung hơn mà bạn sẽ thấy mình ở bảng Texas Hold'em. Hãy xem và xem cho chính mình.

Tướng Texas nắm giữ các bài viết chiến lược.

(Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp)
Tiêu đề Mức độ Loại Tính thiết thực
10 lời khuyên cho người mới bắt đầu Người bắt đầu Chung 8/10
Chiến lược giới hạn vi mô Người bắt đầu Chung 7/10
Phong cách chơi Người bắt đầu Chung 7/10
Thay đổi bánh răng Người bắt đầu Chung 5/10
Mẹo tự do Người bắt đầu Chung 4/10
Những sai lầm của người chơi trực tiếp Người bắt đầu Chung 2/10
Poker trực tuyến nói Người bắt đầu Chung 2/10
Tầm quan trọng của sự xâm lược Trung gian Chung 8/10
Chiến lược ngăn xếp ngắn Trung gian Chung 6/10
Chiến lược bàn chặt chẽ Trung gian Chung 6/10
Chiến lược bàn lỏng lẻo Trung gian Chung 6/10
Cá cược so với kiểm tra nâng cao Trung gian Chung 6/10
Multi Tabling Trung gian Chung 6/10
Chiến lược mù nhỏ Trung gian Chung 5/10
Ăn cắp rèm Trung gian Chung 4/10
Phân tích bảng Trung gian Chung 4/10
Bóng nhỏ poker Nâng cao Chung 6/10
Đặt cược vào Preflop Raiser Nâng cao Chung 5/10
Đặt người chơi trên tay Chuyên gia Chung 8/10
(Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp)

Phần chiến lược chung nổi bật.

Bài viết chiến lược chung quan trọng.

3 bài báo mà bạn chắc chắn nên đọc từ Chiến lược chung Phần là:

  1. Đặt cược kích thước
  2. Sáng kiến
  3. Quá trình REM

Đặt cược kích thước là một trong những kỹ năng cơ bản nhất không giới hạn poker, vì vậy bài viết là khá cần thiết. Sáng kiến là một khái niệm, nhưng nó nêu bật mức độ thuận lợi của nó có thể trở nên hung hăng bằng cách đặt cược và nâng cao trái ngược với việc kiểm tra và gọi phần lớn thời gian.

Quá trình REM là một khuôn khổ tuyệt vời để chơi tay trong NL Hold'em, nhưng nó không dễ đọc nếu bạn là người mới tham gia trò chơi. Bài báo đã được chia thành 3 phần riêng biệt để bao gồm tất cả các thông tin quan trọng nhất, vì vậy hãy tự chuẩn bị cho một bài đọc lớn.

Các bài viết chiến lược chung tuyệt vời khác.

Các 10 lời khuyên cho người mới bắt đầu Bài viết là một trong những bài viết phổ biến nhất trong số tất cả các bài viết chiến lược trên trang web này. Các mẹo khá cơ bản, nhưng nó dễ đọc và là một trong những bài báo có lợi nhất để bạn nghiên cứu nếu bạn chưa quen với trò chơi.

Đặt người chơi trên tay là một bài viết của khách từ Chris 'Casaubon' Mortell. Đó là một lượng lớn 2.000 từ, nhưng nó có một cái nhìn rất kỹ lưỡng về việc đọc tay qua việc phá vỡ một bàn tay ví dụ.

Hai trong số các tác phẩm yêu thích cá nhân của tôi từ phần chung là Hợp nhất phạm vi3-betting Các bài báo, vì cả hai đều là một niềm vui để viết. Tôi cũng cảm thấy rằng bài viết hợp nhất phạm vi giải thích khái niệm khó khăn này rõ ràng hơn rất nhiều so với nhiều trang web poker khác.

Quay trở lại với điều tuyệt vời Chiến lược Texas Hold'em.

Bình luận

Sẵn sàng chơi?

Ảnh chụp màn hình máy tính để bàn SWC

SWC poker là phòng yêu thích của tôi để chơi. Nó có những người chơi tồi tệ nhất bạn có thể tìm thấy trực tuyến ngay bây giờ.
Bạn cần phải có được một số Bitcoin Để chơi ở đây, nhưng nó đáng giá.

Chấp nhận người chơi từ: Pháp Đúng