los angeles california zip code Jack Wilcox 7 (Phần 2/2)

Qua Jack Wilcox

Jack Wilcox 7 Phần 1 : Jack Wilcox 7 Phần 2

Đang tải…

Tải xuống video MP4 - 275.0MB (nhấp chuột phải> Lưu liên kết dưới dạng)

Ghi chú: Video này ban đầu được thực hiện cho trang web đào tạo của Jack CowerLevelPoker.com (trong đó giải thích phần giới thiệu), nhưng giờ đây nó chỉ có sẵn trên ThePokerBank.

Thật không may, mặc dù đã đề cập ở cuối video này, Không có phần 3. Các cảnh quay còn lại đã bị mất trước khi video cuối cùng có thể được thực hiện. Công nghệ chiến thắng một lần nữa.

Thông tin video "Jack Wilcox 7 - Phần 2".

Thông tin chi tiết.

 • Loại: Trình phát lại tay
 • Cổ phần: $ 10NL
 • Trò chơi: 6Max
 • Bảng: 6
 • Phòng: Nghiêng xấp xỉ
 • Chiều dài: 67:36
 • Đã thêm: 22/03/11

Jack Wilcox 7 pt. 2 Tổng quan video.

Phần cuối cùng của video phát lại tay của Jack, phát 6 bảng 6max $ 10nl Trò chơi tiền mặt ở độ nghiêng đầy đủ. Video này tiếp tục với cùng chủ đề với đoạn cuối, với rất nhiều cuộc thảo luận về 3betting và Khi nào và khi không đến CBET.

Lúc 35:42 có một cuộc thảo luận thú vị về 4bet Bluffingvà liệu các vở kịch nâng cao của loại này có thực sự cần thiết trong Micro Stakes Trò chơi tiền mặt.

Các chủ đề khác được thảo luận trong video đào tạo trò chơi tiền mặt $ 10NL này bao gồm; Double và ba nòng súng, lựa chọn bàn, chơi các cặp túi và gây ra vô tội vạ.

Jack Wilcox 7 pt. 2 ghi chú.

 • .01:06) → cô lập Giới hạn với J8o OTB. Donk đang tăng giá cược vào flop.
 • .04:08) → 3beting BTN Raiser với J9S trong SB. CBET và bảng hai thùng 4777.
 • .06:57) → gọi với 76 trên nút. Donk đang tăng giá cược vào flop.
 • .08:54) → cbetting lớn với JJ trên flop QTJSS (Phạm vi không co giãn).
 • .10:24) → Sắt với JJ OTB.
 • .12:34) → Thảo luận về chơi các cặp bỏ túi trong các trò chơi tiền mặt 6max.
 • .14:11) → chơi 77 trên K55 Flop.
 • .15:08) → chơi AK trên AK4R Flop với 2 người chơi, rất nhiều hành động.
 • .18:19) → Thảo luận về BVB 3betting và 4betting
 • .19:17) → 76 trên AT9R Flop ở vị trí. Thảo luận về cbetting, gấp đôi và ba nòng.
 • .22:59) → gọi LIMP với QJ OTB.
 • .24:48) → 66 trên AQ9SS Flop.
 • .26:07) → Thảo luận về lựa chọn bảng và đánh dấu người chơi.
 • .29:22) → Gọi 3bet với 55 OTB.
 • .30:43) → chơi QQ trên 338R Flop. Kiểm tra lượt để tạo ra một vô tội vạ.
 • .30:56) → chơi kt trên qt6r.
 • .35:42) → 4bet Bluffing với Q9 OTB.
 • .37:45) → Gọi 4bet với TT OOP. Kiểm tra trên 595SS Flop.
 • .39:00) → Gọi BTN tăng với KQ trong BB. Flop là Q28r.
 • .39:53) → Tăng UTG với JTS. Không phải cbetting trên 493SS flop.
 • .44:29) → 3beting QQ trong BB vs SB. Thảo luận về phạm vi phân cực.
 • .48:51) → Tăng UTG với 88. Gấp 3bet do tỷ lệ cược kém để đặt của tôi.
 • .49:20) → cách ly với J7O OTB. Cbetting Q83SS Flop.
 • .51:30) → Tăng tại CO. Lập kế hoạch cho C/F trên Q85R Flop thay vì Cbetting.
 • .52:39) → Gọi tăng với 99 OOP. Thảo luận về kiểm tra/nuôi sông như một sự vô tội vạ trên bảng 4376A.
 • .54:36) → cá cược flop và rẽ, gấp để nâng lên lượt trên bảng 59J3 (3 spades) (Định lý Baluga).
 • .55:25) → Cbetting với AQ trên 74kks flop. Gấp đôi nòng súng trên t lượt.
 • .56:32) → 3 lần tăng từ CO với Q4. Kiểm tra/gọi trên AQ3SS Flop.
 • .59:58) → Gọi tăng với A3 trong nồi nhiều chiều do tỷ lệ cược ngụ ý tốt. Dẫn đầu trên Q52SS Flop.
 • .01:04:10) → Tăng trong EP với AKS. Nhân vật phản diện trong BB Donk đặt cược vào AJ2SS Flop.
 • .01:05:44) → gọi với Ajs VS tăng từ người chơi chặt chẽ OTB. Kiểm tra nâng cao trên TT2 Flop.

Các chủ đề được thảo luận trong video này.

Quay trở lại Video chiến lược Texas Hold'em.

Bình luận