thua cờ bạc phải làm sao Trao đổi, Phi tập trung.

Mua và bán Bitcoin cho Fiat (hoặc các loại tiền điện tử khác) bằng cách sử dụng một cách riêng tư và an toàn bằng cách sử dụng phần mềm máy tính để bàn ngang hàng và nguồn mở nguồn mở của BISQ. Không cần đăng ký.

Tất cả các tải xuống | v1.9.5 |

Cung cấp xem sách bên trong bisq